-- İZMİR... ASIRLARDIR TİYATROYU YAŞAYAN VE YAŞATAN KENT--


İzmirAntik Romalıların 16 bin kişilik açık hava tiyatrosu inşa ettiği, büyük yazar Victor Hugo’nun onu hiç görmeden adına şiir yazıp bir “prenses”e benzettiği; farklı kültürlerin, yaşam tarzlarının, inançların binlerce yıldır bir arada, barış içinde yaşadığı kent; tiyatro tarihimizin öncü kenti...


İzmir’in 16. Yüzyıldan beri genlerinde taşıdığı tiyatro sanatını yeniden canlandırmak; geçmişte olduğu gibi uluslararası düzeye taşımak;  farklı halkların kültürlerini, inanç ve dillerini paylaşabildikleri;  bir arada sanat üretebildikleri, seslerini, sözlerini izleyicilerine duyurabildikleri; bir şenlik ortamı oluşturmayı hedefleyen   TAKSAV Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf , tarih boyunca “tiyatrolar kenti” olarak bilinen, asırlardır tiyatroyu yaşayan ve yaşatan kentimiz İzmir’de tiyatro ateşini yeniden alevlendirmek için yıllardır Ankara’da gerçekleştirdiği Tiyatro Festivali deneyimini 2012’de İzmir’in yerel değerleriyle bir potada eritilerek başlandı.


İZMİR TİYATRO FESTİVALİ BAŞVURULARI SONA ERDİ…


02.08.2015-11:50

“Özgürlük” temasıyla 6-16 Kasım 2015 tarihleri arasında yapılacak olan 4. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali’ne katılım için başvurular sona erdi… 

Festival’in Seçici Kurulunu başvuran yüze yakın oyunun videolarının izlenmesi, her bir oyunun ayrı ayrı değerlendirmesi ve Festival’de yer alacak olan oyunların belirlenmesi gibi zorlu bir iş bekliyor. En başta değerli katkılarıyla Tiyatro oyuncusu, yönetmeni ve eğitmeni Gürol Tonbul ile sanat eleştirmeni Yaşam Kaya’ya  tüm festival ekibi gibi,  gönüllü olarak verdikleri emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, kolay gelsin diyoruz.

Festivalimize katılmak için başvuruda bulunan tüm g4. İZMİR TİYATRO FESTİVALİNDE GÖNÜLLÜ ARKADAŞLARLA ÇALIŞMAK İSTİYORUZ


02.08.2015-11:44

TAKSAV TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR KÜLTÜR ve SANAT için VAKIF 22 yıldır düzenlediği her etkinlikte olduğu gibi  6-16 Kasım 2015 tarihleri arasında gerçekleştireceği 4. ULUSLAR ARASI İZMİR TİYATRO FESTİVALİ için de birlikte çalışacak GÖNÜLLÜLER  zenginleşiyor.  

Festival’imiz  tamamen gönüllülük düzeniyle organize edilirken bugüne kadar çeşitli alanlarda destek veren 200'e yakın gönüllü ve kurumsal destekçinin  katkılarıyla gerçekleştirildi. Sanatsal estetiğin, dostluk ve paylaşımla ortaklaşabildiği bir buluşmayı gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz Festivalimize ilk üç yılda ;

 

SEDEF ECER TİYATRO & TRANS MEDYA* ATÖLYESİ BAŞVURULARI BAŞLADI


03.08.2015-03:04

Tiyatro - Video Sanatçısı - Oyuncu - Sahne Tasarımcısı - Dramaturg iseniz, farklı teatral anlatım biçimlerini denemek ve deneysel bir projede yer almak istiyorsanız; SOSYAL MEDYA konulu atölye çalışmasına katılabilirsiniz. 

6 - 16 Kasım 2015 tarihleri arasında 1 hafta süreyle gerçekleştirilecek prova ve çekimler; hem festival seyircisiyle buluşacak hem de İnternet Tiyatrosu olarak web uzantısı ile yaşamaya devam edecektir.

Başvuru için; CV'niz, Sizinle çalışma arzusunu hissedebileceğimiz "Motivasyon" mektubu, Sanatsal çalışmalarınızdan söz eden kısa video - ses kayıt vb. döküman yeterli. 
Son başvuru tarihi; 15 Ağustos 2015.
Başvuru adresi: izmi

Sanatın tüm dalları içerisinde (içinde) düşünsel bir edim olmasının yanı sıra doğrudan eylemin kendisine dayanan tiyatro, klasik Antik çağdan bugüne insan varoluşunu anlama ve sorgulama alanı olarak var olmaktadır.


Tiyatro, insanı kendisiyle yüz yüze getiren (yüzleştiren), onun, verili düşünce kodları dışında farklı düşünme yollarıyla buluşmasına olanak tanıyan bir sanat dalı olarak yüzyıllardır varlığını sürdürüyor. Eski Yunanca’da “thea”- yani “görmek” fiili ile “drômenon”dan (dram) türeyen tiyatro ve dram sanatı, hiçbir baskıya boyun eğmeden görünmeyeni göstermeyi; haksızlıkların, çelişkilerin altını çizmeyi, bütün bu sorunlar karşısındaysa, Diyojen’in feneriyle insanlara ışık tutması gibi bir çıkış yolu önermeyi önceler.     

  
Doğası gereği özgür olan tiyatro, özü bakımından kolektif bir direnişin şiiridir. Çağlar boyunca, iktidarların en çok korktuğu, varlığından endişe duyduğu sanat dalı olmuştur. Fakat baskılar karşısında bile sanatçılar, yaşanan bütün zorluklar, yasaklamalar ve devasa boyuttaki maddi olanaksızlıklara rağmen, büyük bir aşk ve tutkuyla tiyatroyu yaşatma çabasından vazgeçmemişlerdir. (Baskılara, yaşanan bütün zorluk, yasaklama ve maddi olanaksızlıklara rağmen, sanatçılar büyük bir aşk ve tutkuyla tiyatroyu yaşatma çabasından vazgeçmemişlerdir.)


Bugün, iktidarların toplumsal alanda olduğu kadar sanata ve sanatçılara yönelik tutumu da akıl almaz bir baskı ve yıldırma politikasını içermektedir. Şiddet, yaşamın her alanında olduğu gibi sanatta da kendisini yoğunlukla hissettiriyor. Sahnelerimiz kapatılıyor, yasak ve sansürlerle sanata ket vurulmak isteniyor. Oysa sanat, bugüne dek baskı ve zorbalıkların karşısına yaratıcı özgürlüğü koyarak evrensel bir noktaya taşınabilmiştir.


Sanatı özgür olan bir toplum, her anlamda özgür bir toplumdur. Tiyatro hem onu icra eden sanatçılar hem de seyirci için bir özgürleşme alanıdır. Festival ve şenlikler, tiyatronun doğduğu günden bugüne bir paylaşım mekânı; zekânın, mizahın ve hüznün ortaklaşa yürütüldüğü eşsiz deneyimlerdir.


Tiyatronun doğuşunda büyük rol oynayan şenlik ve festival geleneği, ilk olarak Antik Yunan’da şarabın, coşkunun, yaratıcılığın ve esrikliğin tanrısı Dionysos’a adanan kutlamalar ve insanın doğa ile ilişkisini konu alan ritüellerle başlamış, oradan geliştirilerek, tiyatro etmenlerinin kullanıldığı- bugünkü anlamda diyaloga, kurguya, çatışmaya ve yazılı metne dayanan tiyatrolara dönüştürülmüştür.


Bugün de festivaller bize, yaşadığımız coğrafyadaki mevcut tiyatro hakkında genel bir perspektif sunmakta, sergilenen deneysel ve klasik oyunlar aracılığıyla farklı topluluklarda üretilen tiyatroyu tanıma ve sorgulama anlamında önemli bir bilgi kaynağı sağlamaktadırlar.


TAKSAV’ın  (Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf) 19 yıldır Ankara'da gerçekleştirdiği Tiyatro Festivali’ni, bu yıl 4. kez İzmir'de sürdürüyoruz. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali'ni bu yıl “ÖZGÜRLÜK “ temasıyla gerçekleştiriyoruz. Festivalimizde sanatsal estetiğin, dostluk ve paylaşımla ortaklaşabildiği bir buluşmayı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.İzmir Tiyatro Festivali Tertip Komitesi - 2015